Arvot

Eettisyys, ekologisuus ja vastuullisuus

Arvostamme rauhaa, maaseutuympäristöä ja perinteiden jatkumista.

Raaka-aineiden hankinnassa korostamme kotimaisuutta, paikallisuutta, eettisyyttä ja ympäristöystävällisyyttä.

Toiminnassa pyritään vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia mm. vähentämällä energian- ja veden kulutusta sekä parantamalla materiaalitehokkuutta.

Palvelullamme on Avainlippu-tunnus osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle.

Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Koivumäen Kartanolle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle.

Oletko ajatellut, että kotimaisen palvelun valitseminen voi samalla olla myös eettinen, ekologinen ja vastuullinen valinta?

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

Kotimaisuus ja kotimaiset raaka-aineet ovat tärkeä osa Kartanon toimintaa. Avainlippu-tunnuksen kautta haluamme viestiä asiakkaillemme vastuullisesta toiminnasta.

Koivumäen Kartano – ympäristöpolitiikka

Ympäristöohjelmamme tärkeimpiä asioita ovat energian, veden ja materiaalien säästäväinen käyttö, tehokas lajittelu ja ympäristövaikutusten huomioiminen hankinnoissa. Kunnioitamme puhdasta luontoa ja kannatamme roskattomuutta.

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan käyttämään lähellä tuotettuja palveluita, tuotteita ja elintarvikkeita. Suosimme hankinnoissa mahdollisuuksien mukaan vähemmän ympäristöä kuormittavia vaihtoehtoja.

Jokainen työntekijä vastaa osaltaan ympäristötavoitteiden toteutumisesta ja on velvoitettu toimimaan niiden mukaisesti.

Huomioimme toiminnassamme vuodenaikojen ja sesonkien merkityksen. Puhdas ruoka on vahvuutemme ja kaiken toimintamme lähtökohta. Otamme huomioon paikallisuuden, Koivumäen tilan pitkän perinteen ja ympäristöä kunnioittavan sekä säästävän toimintatavan.

  • Maalämmitys vuodesta 2009
  • Vettä säästävät hanat
  • Valaistuksen ohjaus ja Led-valaistus
  • Induktiolevyn käyttö ja uunit/liesi vain tarvittaessa päällä
  • Kaikki jätteet lajitellaan
  • Ympäristöä säästävät pakkausmenetelmät tavarantoimittajilla
  • Sitoutunut henkilökunta
  • Hankinnoissa paikallisuus
  • Sesongin mukaiset raaka-aineet
  • Kesäaikoina lampaat huolehtivat ympäristöstä ja kanat vähentävät biojätteen määrää ekologisesti

Liity postituslistallemme!

Se ei maksa mitään! Liittymällä kuulet ensimmäisenä tarjouksistamme.